HOTELSITGES

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat Hotel El Cid

Com a conseqüència de l’registre com a usuari al Servei de reserves d’HOTEL EL CID (HOTELSITGES.COM), l’usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a HOTEL EL CID (Hnos Grau Badia CB) amb domicili en Passeig de Vilanova 23, Sitges (BARCELONA), CIF B65891244, siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzades per a la prestació i administració dels serveis de l’HOTEL EL CID, la tramitació de reserves i el cobrament de productes i serveis a través de hotelsitges.com; la realització d’estadístiques, la remissió de publicitat i altres promocions comercials mitjançant correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà anàleg per part d’HOTEL EL CID com de terceres empreses; la realització de concursos amb premi, la subscripció a butlletins informatius, i la gestió d’incidències.

Els fitxers així creats seran titularitat i responsabilitat de HOTEL EL CID (Hnos Grau Badia C.B.). El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, el titular de les dades haurà de remetre un correu electrònic a l’adreça cid@hotelsitges.com en què s’inclogui el nom d’usuari, password, actuació que se sol·licita i domicili de l’usuari a fi de remetre HOTEL EL CID ( Hnos Grau Badia CB) la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud. El lliurament dels totes les dades requerides per al registre com usuari és obligatòria sinó s’especifica el contrari en el formulari de registre, podent HOTEL EL CID (Hnos Grau Badia C.B.) denegar el registre a l’interessat que no faciliti aquestes dades. El consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, únicament és necessària una comunicació escrita a l’responsable de el fitxer en la forma anteriorment descrita.

Finalment, HOTEL EL CID (Hnos Grau Badia C.B.) vol informar l’Usuari que les seves dades seran tractades confidencialment i allotjats en servidors que compleixen els requisits establerts per la legislació espanyola en matèria de protecció de dades.

Política de privacitat Hotel Galeon i Pavillon Superior

Com a conseqüència de l’registre com a usuari al Servei de reserves d’HOTEL GALEON, (HOTELSITGES.COM), l’usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a HOTEL GALEON (Amell SL.) Amb domicili a La carrer Sant Francesc 46, Sitges (BARCELONA), CIF B08153595, siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzades per a la prestació i administració dels serveis de l’HOTEL GALEON, la tramitació de reserves i el cobrament de productes i serveis a través de hotelsitges.com; la realització d’estadístiques, la remissió de publicitat i altres promocions comercials mitjançant correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà anàleg per part d’HOTEL GALEON (Amell S.L.) com de terceres empreses; la realització de concursos amb premi, la subscripció a butlletins informatius, i la gestió d’incidències.

Els fitxers així creats seran titularitat i responsabilitat de HOTEL GALEON (Amell S.L.). El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, el titular de les dades haurà de remetre un correu electrònic a l’adreça galeon@hotelsitges.com; en el qual s’inclogui el nom d’usuari, password, actuació que se sol·licita i domicili de l’usuari a fi de remetre HOTEL GALEON (Amell S.L.) la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

El lliurament dels totes les dades requerides per al registre com usuari és obligatòria sinó s’especifica el contrari en el formulari de registre, podent HOTEL GALEON (Amell S.L.) denegar el registre a l’interessat que no faciliti aquestes dades. El consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, únicament és necessària una comunicació escrita a l’responsable de el fitxer en la forma anteriorment descrita.

Política de privacitat Hotel Platjador

Com a conseqüència de l’registre com a usuari al Servei de reserves d’HOTEL Platjador, (HOTELSITGES.COM), l’usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a HOTEL Platjador (Cantamar SL) amb domicili en Passeig de la Ribera 35, Sitges (BARCELONA), CIF B08829871, siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzades per a la prestació i administració dels serveis de l’HOTEL Platjador, la tramitació de reserves i el cobrament de productes i serveis a través de hotelsitges.com; la realització d’estadístiques, la remissió de publicitat i altres promocions comercials mitjançant correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà anàleg per part d’HOTEL Platjador com de terceres empreses; la realització de concursos amb premi, la subscripció a butlletins informatius, i la gestió d’incidències.

Els fitxers així creats seran titularitat i responsabilitat de HOTEL Platjador (Cantamar S.L.). El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, el titular de les dades haurà de remetre un correu electrònic a l’adreça platjador@hotelsitges.com; en el qual s’inclogui el nom d’usuari, password, actuació que se sol·licita i domicili de l’usuari a fi de remetre HOTEL Platjador (Cantamar S.L.) la confirmació de la seva actuació conforme a la seva sol·licitud.

El lliurament dels totes les dades requerides per al registre com usuari és obligatòria sinó s’especifica el contrari en el formulari de registre, podent HOTEL Platjador (Cantamar S.L.) denegar el registre a l’interessat que no faciliti aquestes dades. El consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, únicament és necessària una comunicació escrita a l’responsable de el fitxer en la forma anteriorment descrita.